New Board Elected

18 January 2021
Toroidion logo

Toroidion strengthens its board of directors

New board elected for Toroidion Ltd

The new members of Toroidion Ltd’s Board of Directors are; Elli Mäkilä, Pekka Pättiniemi, Kenneth Strömsholm and Janne Smedberg. A completely new board has been elected to take the company forward. Pasi Pennanen continues as CEO.

The board must focus on commercialising the patented technology as quickly as possible and keeping the company's focus on it, and actively communicate the indisputable advantages of 48V technology, comments Pättiniemi, the Chairman of the Board.

NEW BOARD MEMBERS:


Pekka Pättiniemi, Chairman of the Board

Pekka Pättiniemi sees Toroidion as full of potential, and the company must now focus on what is patented technology and with which Toroidion can also succeed in the global market. Pekka sees many good aspects in Toroidion's 48V technology.

Pekka’s visionary leadership orientation is reflected in his merits in numerous board positions: for example, Delta Motor Group, SGN Group, AutoCarrera. Pekka has worked as a CEO in Bilia Ltd, GE Money Ltd and Santander Consumer Finance Ltd

Elli Mäkilä, Vice Chairman of the Board

Elli Mäkilä has 25 years of experience in media, marketing and business management. In her career, she has worked as the editor-in-chief of Otavamedia and in the sales management team. Since 2018, she has been the CEO of the marketing agency Storybound Oy, which she founded. She has board experience in privately owned companies as well as a foundation, city and state funded project and organisation. 

In her work on the Board, Mäkilä emphasises high-quality and responsible management. Mäkilä's strengths include building new organisations and businesses, as well as stakeholder and marketing strategies, which she has also produced for several automotive players.

Kenneth Strömsholm 

Kenneth “Kenne” Strömsholm's automotive business career started in the service of Ford Ltd, from where he transferred to Volvo Auto as Marketing Director and later as CEO of Volvo Cars Japan. Kenne returned to Finland, joining Veho to be responsible for Mercedes-Benz cars in Finland. He later became the CEO of Veho.

Over the years, Kenne has gained a lot of board work experience from various companies, both as CEO, as well as a chairman and a board member. Kenne also believes in open dialog within the board, and in the strength of feel-good factor.

Janne Smedberg 

Janne Smedberg is the Chairman of the Board of Green Speed Fund Ltd, his main job is VR Group Ltd's supervisor as the railway logistics team leader in several locations, and a part-time firefighter, group leader and training manager at a Southwest Finland Rescue Department. Smedberg is an experienced professional in his numerous supervisory roles. VR Group responsibilities include e.g. customer responsibilities, planning, safety, and area service point duties. Furthermore, Smedberg is on VR logistics safety team and on various safety projects nationwide.

Toroidion:
Toroidion Ltd. from Finland has developed a new kind of innovative electric motor and electric powertrain system suitable for all types of electric cars and vehicles for land, air, and sea. The Toroidion 1MW Concept (2015) was the world’s first electric supercar prototype, powered by the revolutionary direct drive electric motor operating at 48V, Safety Extra Low Voltage, and a battery swap system.

Toroidion vahvistaa hallintoaan

Toroidion Oy:lle valittu uusi hallitus


Toroidion Oy:n uudet hallituksen jäsenet ovat; Elli Mäkilä, Pekka Pättiniemi, Kenneth Strömsholm ja Janne Smedberg. Yhtiölle on valittu kokonaan uusi hallitus viemään yritystä eteenpäin. Toimitusjohtajana jatkaa Pasi Pennanen.

Hallituksen tulee keskittyä patentoidun teknologian kaupallistamiseen mahdollisimman nopeasti ja pitämällä yrityksen fokus siinä, sekä tiedottaa aktiivisesti 48V -teknologian kiistattomista eduista, hallituksen puheenjohtaja Pättiniemi kommentoi.


ESITTELYT UUSISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ: 

Pekka Pättiniemi, hallituksen puheenjohtaja

Pekka Pättiniemi näkee Toroidionin mahdollisuuksia täynnä, ja yhtiön pitää nyt keskittyä siihen mikä on patentoitua teknologiaa, ja jolla Toroidion voi pärjätä myös maailmanmarkkinoilla. Toroidionin 48V-teknologiassa Pekka näkee monia hyviä puolia.

Pekan visionäärinen johtajuuteen suuntautuneisuus näkyy hänen meriiteistään lukuisista hallitustehtävistä: esimerkiksi Delta Motor Group, SGN Group, AutoCarrera. Pekka on toiminut Tj:nä - Bilia Oy:ssä, GE Money Oy:ssa sekä Santander Consumer Finance Oy:ssä

Elli Mäkilä, hallituksen varapuheenjohtaja

Elli Mäkilällä on 25 vuoden kokemus mediasta, markkinoinnista ja liiketoimintajohtamisesta. Urallaan hän on toiminut muun muassa Otavamediassa vastaavana päätoimittajana sekä myynnin johtoryhmässä. Vuodesta 2018 hän on toiminut perustamansa markkinointitoimisto Storybound Oy:n toimitusjohtajana. Hallituskokemusta hänellä on niin yksityisomisteisista yhtiöistä kuin säätiö-, kaupunki- ja valtiorahoitteisesta hankkeesta sekä organisaatiosta. Hallitustyössä Mäkilä korostaa laadukasta ja vastuullista johtamista. 

Mäkilän vahvuusalueita ovat uusien organisaatioiden ja liiketoimintojen rakentaminen, sekä sidosryhmä- ja markkinointistrategiat, joita hän on tuottanut myös useille autoalan toimijoille. 

Kenneth Strömsholm 

Kenneth ”Kenne” Strömsholmin autoala alkoi Oy Fordin palveluksessa josta hän siirtyi Volvo Autolle markkinointijohtajana ja myöhemmin Volvo Cars Japan toimitusjohtajana. Kenne palasi Suomeen siirtyen Vehon palvelukseen vastaamaan ensin Mercedes-Benz-henkilöautoista Suomessa. Hän siirtyi myöhemmin Vehon toimitusjohtajaksi.

Kennelle on vuosien mittaan kertynyt eri yrityksistä runsaasti kokemusta hallitustyöskentelystä, niin toimitusjohtajana, kuin myös puheenjohtajana ja rivijäsenenä. Kenne uskoo myös hallitustyössä avoimeen dialogiin, ja hyvän fiiliksen voimaan.

Janne Smedberg 

Janne Smedberg on Green Speed Fund Oy:n hallituksen puheenjohtaja, päätyönään VR-Yhtymä Oy:n ryhmäesimies rautatielogistiikan tiiminvetäjänä useissa toimipisteissä, sekä sivutoiminen palomies, ryhmänjohtaja ja koulutuspäällikkö Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella. Smedberg on lukuisissa esimiestehtävissään kokenut konkari. VR-Yhtymä Oy:n vastuisiin kuuluu mm. asiakasvastuut, suunnittelu, turvallisuus ja alueen palvelupisteen vetovastuu. Tämän lisäksi Smedberg on VR- logistiikan Turva-puolen tiimissä mukana ja eri turvallisuusprojekteissa valtakunnallisesti. 

Toroidion: 
Suomalainen Toroidion on kehittänyt uuden innovatiivisen sähkömoottorin ja sähköisen voimansiirron, joka soveltuu sähköautojen lisäksi myös muihin kulkuneuvoihin. Toroidion tuo markkinoille erittäin turvallisen sähköisen suoravetoisen voimansiirron massavalmistettaviin ajoneuvoihin. Toroidion 1MW Concept (2015) -supersähköauto on ensimmäinen tekninen prototyyppi joka käyttää uutta patentoitua 48V sähköistä voimansiirtoa ja vaihtoakkutekniikkaa.

CONTACT US